Baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației

     Istoric

      Cazarma  a fost inaugurată în data de 14 Iunie 1864. Destinația ei a fost aceea de a găzdui trupele de cavalerie ale Armatei Imperiului Austriac.
1867 - 1871  Cazarma a găzduit mai multe unități  subordonate Regimentului 12 Ulani.

1872 - 1891  În cazarmă își desfășoară activitatea escadroane ale Regimentului 2 Husari ,,Friedrich Leopold Prinz von PreuBen”.
1892 - 1900  Cazarma este sediul Escadronului 6 din Regimentul 1 Husari ,,Kaiser”.
1900 - 1909  În cazarmă își desfășoară activitatea Escadronul 5 ale Regimentului 2 Husari ,,Friedrich Leopold Prinz von PreuBen”.
1909 - 1914  Cazarma găzduiește trupele Escadronului 2 ale Regimentului 2 Husari ,,Friedrich Leopold Prinz von PreuBen”.
1920 – 1927 În Râșnov își desfășoară activitatea ,, Centrul de Instrucție al Artileriei” (ulterior acesta este mutat la Mihai Bravu).

1928 – 1933  Din ordinul Marelui Stat Major la 20.10.1928, Divizia 2 Munte (Brigada 2 Munte) primește în organică divizionul 5 Tunuri Munte care are sediul în Râșnov.
1933 – 1937   La Brașov funcționează Corpul V Armată. Regimentul 6 Călărași este una dintre unitățile de corp din subordine. Memoria colectivă dar și cea fotografică ne indică faptul că la Râșnov a funcționat o subunitate (Divizionul 2) a acestui regiment.

1937 -1945      Divizionul 1 Obuziere Munte din Brigada 1 Mixtă Munte este dislocat la Râșnov. În al doilea Război Mondial unitatea participă la campania din Est.
1945 Pentru o scurtă perioadă de timp în zona Brașov - Cristian – Râșnov este dislocat Regimentul 9 Roșiori din divizia 9 Cavalerie.
1945 - 1947  În cazarmă funcționează o subunitate din Regimentul 6 Călărași, regiment care este desființat în 1947. 1947-1960  Cazarma asigură facilitățile necesare subunităților și unităților de vânători de munte. Din anul 1950 aici funcționează Divizionul 6 aruncătoare/Regimentul 116 Artilerie Munte (ulterior Regimentul 5 Artilerie Munte), regiment subordonat   Diviziei 14 (2) Vânători de Munte.
1952 Prin ordinul Marelui Stat Major nr.00160980 din 27 septembrie 1952, Divizia 14 (2) Vânători de Munte, este redislocată de la Sinaia la Brașov. O parte din  unitățiile de divizie, (Batalionul de tancuri și Bateria Antitanc) vor fi dislocate  pentru o perioadă scurtă de timp la Râșnov.
29.10. 1960 Conform Ordinului Ministrului Forțelor Armate nr.41924 cazarma de la Râșnov este predată către I.A.S.Râșnov, odată cu desființarea ultimei unități de vânători de munte – Brigada 2 Vânători de Munte.

   

01 Octombrie  1972 Prin  Ordinul  Marelui  Stat  Major  cu  nr. PR - 00270 din 06.06.1972, în data de 01.10.1972se    înfiinţează   cazarma   1164,     Batalionul 241 Radioreleu din cadrul  Comandamentului Trupelor de Transmisiuni.
 
   
 
01 Noiembrie 1972 În baza ordinului de instrucţie al Comandamentului Trupelor de Transmisiuni nr.05144/1972, începe în Batalionul 241 Radioreleu, primul ciclu de  instrucţie.
03 Noiembrie 1972 Prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 126/1972, ComandantulTrupelor de Transmisiuni, Generalul maior Enciu Gheorghe, a înmânat primului comandant al Batalionului 241 Radioreleu, locotenent-colonelul Ene Gheorghe, Drapelul de luptă al unităţii.

13 Ianuarie 1976 În conformitate cu ordinul Comandantului Armatei a III-a, se constituie garnizoana Râşnov, de categoria a III-a, iar comandantul garnizoanei este numit comandantul Batalionului 241 Radioreleu.

01 Iunie 1980  Ordinul ministrului apărării nr. O.G.-008 din 02.04.1980. Prin reorganizarea Batalionului 241 Radioreleu se înfiinţează Batalionul 241 Transmisiuni.                                                                             

01 Februarie 1982 În baza Ordinului Ministrului Apărării Naţionale O.G.- 45 din 08.12.1981, în perioada 01 – 28.02.1982 în garnizoana Rîşnov se înfiinţează Regimentul 42 Transmisiuni, subordonat Comandamentului Trupelor de Transmisiuni, prin  reorganizarea Batalionului 241 Transmisiuni din aceeaşi garnizoană.
04 Martie 1982  Maiorul Pisarciuc Vasile este numit în funcţia de comandant al Regimentului 42 Transmisiuni. Bază:Ordinul  Ministrului Apărării Naţionale nr.M.C.-120;
 

  
05 Ianuarie 1990 În conformitate cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.M.C.  28/05.01.1990, Locotenent colonelul Fetica Emil  este numit în funcţia de comandant  al Regimentului 42 Transmisiuni.
05 Decembrie 1991 Conform Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MP 976/22.11.1991 Locotenent colonelul Rafailescu Alexandru este numit în funcţia de comandant al Regimentului 42 Transmisiuni.

13 Iulie 1996 Prin Decretul Prezidenţial nr. 142/1996, Comandantul C.T.I.E., Generalul maior doctor Constantin Mincu a înmânat Drapelul de Luptă cu însemnele regimentului, comandantului unităţii, Colonelul Alexandru Rafailescu.
05 Ianuarie 1990 În conformitate cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.M.C.  28/05.01.1990, Locotenent colonelul Fetica Emil  este numit în funcţia de comandant  al Regimentului 42 Transmisiuni.
05 Decembrie 1991 Conform Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MP 976/22.11.1991 Locotenent colonelul Rafailescu Alexandru este numit în funcţia de comandant al Regimentului 42 Transmisiuni.
13 Iulie 1996 Prin Decretul Prezidenţial nr. 142/1996, Comandantul C.T.I.E., Generalul maior doctor Constantin Mincu a înmânat Drapelul de Luptă cu însemnele regimentului, comandantului unităţii, Colonelul Alexandru Rafailescu.
03 august 2001 Colonelul Rafailescu Alexandru trece în rezervă şi predă comanda Regimentului 42 Transmisiuni, Locotenent colonelului Bucur Aurel.
23 Septembrie 2002 Locotenent colonel Bucur Aurel predă comanda și Drapelul de luptă al unităţii, Colonelului Lazăr Petru.

01 Iulie 2005 În baza Ordinului ministrului apărării  naţionale nr. MS-179 din 14.12.2004, se înființează    Centrul   42  Comunicații  și  Informatică  de  Sprijin  prin  reorganizarea Regimentului 42 Transmisiuni şi trece  în subordinea Centrului 48 Comunicaţii şi Informatică   Strategice.
01 Iulie 2005 
Colonelul  Lazăr  Petru  predă  comanda și Drapelul de luptă al Centrului 42 Comunicații și Informatică de Sprijin Locotenent colonelului Pop Radu Marius.

 

 


01 Mai 2006 În baza Ordinului ministrului apărării naţionale MS-28 din 20.02.2006 Centrul 42 Comunicaţii şi Informatică de Sprijin trece din subordinea Centrului 48 Comunicaţii şi Informatică Strategică, în subordinea Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii.
05  Decembrie 2013 Colonel Pop Radu Marius predă comanda şi Drapelul de luptă al unităţii, locotenent colonelului Găzdac Vasile (împuternicit la comandă). 
23 Februarie 2015 Locotenent   colonelul   Găzdac  Vasile  predă   comanda  şi Drapelul  de  luptă  al  unităţii,  Colonelului dr.  Bălășescu  Sorin Silviu. La festivitate participă generalul debrigadă  Radu Marius POP.

 

01 Noiembrie 2015 În baza Dispoziției Șefului S.M.G. G/S/1069 din 11.09.201, Centrul 42 Comunicații și Informatică de Sprijin trece la  un stat de organizare tip regiment.
 01 august 2019 În baza Ordinului Șefului Statului Major al Apărării Nr.G / 052 din 16.05.2019, Centrul 42 Comunicații și Informatică de Sprijin, trece la  un stat de organizare tip bază și devine Baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației;

29 Iulie 2021  Colonelul doctor Bălășescu Sorin Silviu predă comanda și drapelul de luptă  Colonelului Gușu Florin.

 

15 Ianuarie 2022 Colonelul Gușu Florin este numit la comanda Bazei 42 Comunicații și Tehnologia Informației.