Baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației 
Descriere
 
Baza 42 Comunicații si Tehnologia Informației "General de divizie Traian Moșoiu" este subordonată Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii.
Conduce unitățile din subordine pentru planificarea și desfășurarea misiunilor primite.
Obiectivul general al Bazei 42 Comunicații și Tehnologia Informației îl reprezintă dezvoltarea, perfecționarea și menținerea cunoștințelor și deprinderilor necesare personalului militar și civil pentru parcurgerea, întrunit, a procesului de planificare și elaborare a docume ntelor specifice domeniilor de activitate.


 
Misiune
 
Baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației, structură subordonată Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, conduce unitățile din subordine pentru planificarea și desfășurarea operațiilor în infrastructura CIS din responsabilitate, în scopul furnizării de servicii de comunicații și tehnologia informației necesare Armatei Romaniei la nivel strategic și sprijinului cu sisteme și servicii de comunicații și tehnologia informației la nivel operativ și tactic, concomitent cu menținerea securității cibernetice a infrastructurii utilizate.